EST  ENG  
header

Kui Teie põhitegevus pole raamatupidamisteenuste osutamine
On sageli soodsam see sisse osta


> Alustavate ja tegutsevate ettevõtete seas on kiirenev trend oma pőhitegevusele keskendumine, sest just pőhitegevus on see, mida kliendid ootavad ja mis tagab positiivse rahavoo. Raamatupidamine peetakse mőistlikumaks sisse osta sellele valdkonnale spetsialiseerunud professionaalidelt (outsourcing), kel on suurem kompetents täpse aruandluse tagamisel ja maht, mis viib teenuse ühikuhinna alla. Raamatupidamistoimingute alt vabanev aeg investeeritakse enim lisandväärtust tootvasse tegevusse - oma põhitegevusalasse. Tulemuseks suuremad tulud, väiksemad kulud. Eriti väike- ja keskmise suurusega ettevőtetele.

> Teenused (raamatupidamisteenused Tallinnas, Tartus, Võrus ja Internetis):

                        -firmade asutamine
                        -komplektne raamatupidamine vastavalt kliendi vajadustele ja ettevõtte eripärale
                        -käibemaksu arvestus ja deklareerimine maksuametile
                        -TSD koostamine ja esitamine maksuametile
                        -raamatupidamisregistrite väljatrükid (kasumiaruanne, vahebilanss, rahavoogude aruanne)
                        -põhivarade arvestus
                        -palgalehe koostamine koos maksude arvestamisega
                        -kindlustatavate isikute nimekirjade koostamine haigekassale, arvele ja arvelt maha võtmine
                        -statistiliste aruannete koostamine ja esitamine
                        -vastavalt kliendi soovile teiste aruannete koostamine (finantsanalüüs)
                        -raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
                        -aastaaruande koostamine ja esitamine         
                       

last modified: 14.06.2021