EST  ENG  
header

Arve vormistamine

Arve vormistamine

Maksukohustuslane on kohustatud väljastama arve kauba võõrandamise või teenuse osutamise eest.
Käibemaksuseaduse § 37 lõige 7 sätestab, et arvele tuleb märkida: 

*arve järjekorranumber ning väljastamise kuupäev
*maksukohustuslase nimi, aadress ja maksukohustuslasena registreerimise number
*kauba soetaja või teenuse saaja nimi ja aadress
*kauba soetaja või teenuse saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on maksukohustus kauba soetamisel või teenuse saamisel
*kauba või teenuse nimetus või kirjeldus;
*kauba kogus või teenuse maht;
*kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev või kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise kuupäev, kui see on kindlaksmääratav ja erinev arve väljastamise kuupäevast;
*kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta ning allahindlus, kui see pole hinna sisse arvatud;
*maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa koos kohaldatavate käibemaksumääradega või maksuvaba käibe summa;
*tasumisele kuuluv käibemaksusumma, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Käibemaksusumma märgitakse eurodes.

Niisiis on arve vormistamise põhilisteks nõueteks arve number, väljastamise kuupäev, kauba või teenuse nimetus ning andmed maksukohustuslase ja kauba või teenuse soetaja kohta. Oluline on ka tehingu hind, maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa ja tasumisele kuuluv käibemaksusumma eurodes.

Mõningate ühendusesiseste tehingute puhul kehtestatakse arvele lisanõuded. Kui kauba väljastamise (või teenuse osutamise) aeg või teenuse eest osalise või täieliku ettemakse kuupäev on erinev arve väljastamise kuupäevast, tuleb arvele märkida, kas kauba väljastamise (või teenuse osutamise) kuupäev või siis ettemaksu kuupäev, kui seda on võimalik kindlalt määratleda.

Kauba ühendusesisese käibe puhul on oluline märkida arvele ostja teises liikmesriigis maksukohustuslasena (või piiratud maksukohustuslasena) registreerimise number, sest ainult kehtiva ostja registreerimise numbri korral on õigus vastavat müüki käsitada nullmääraga maksustatava ühendusesisese käibena. Kui müüja ei märgi arvele ostja kehtivat registreerimise numbrit, tuleb käive deklareerida ja maksustada siseriikliku käibena. Ostja maksukohustuslasena registreerimise numbrit saab kontrollida maksuameti kodulehelt.

viimati uuendatud: 14.06.2021