EST  ENG  
header

Soome komandeering

Kui tööandja ja töötaja on kokku leppinud, et töö tegemise koht on Soomes, siis Eestist Soome sõidu kohta lähetust vormistada ei saa. Sellisel juhul ei ole võimalik maksuvabalt kompenseerida Eesti ja Soome (kodu ja töökoha) vaheliste sõitudega seonduvaid kulusid, ühtlasi ei ole võimalik maksuvabalt kompenseerida majutuskulusid Soomes.

Soome-siseste sõitude puhul, kui töötaja sõidab väljapoole oma tavapärast töö tegemise kohta, on lähetuse vormistamine lubatud. Sellisel juhul kehtivad Soome lähetuse reeglid ja maksuvabad piirmäärad.

Soome-siseste sõitude puhul (lähetust vormistamata) võimaldab Eesti tulumaksuseadus maksta maksuvaba hüvitist vastavalt Eesti piirmääradele (Eesti seadus ei näe ette erisust sõltuvalt kokku lepitud töö tegemise kohast). Täiendavalt tuleb sellisel juhul järgida ka vastavaid Soome reegleid.

viimati uuendatud: 14.06.2021