EST  ENG  
header

Teenuste eksport ja ühendusesisene käive

Teenuse osutamisel ei tehta vahet, kas tegemist on teenuse ekspordiga, kui teenus osutatakse väljaspool Euroopa Liidu territooriumit (st kolmandates riikides) asuvatele ettevõtjatele.

Teenuse osutamisel sõltub käibemaksustamine käibe tekkimise kohast:

kui teenuse käive tekib Eestis (KMS § 10 lõigetes 1–3 nimetatud juhtumid), tuleb rakendada 20%-list maksumäära ja tekib käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus vastavalt käibemaksuseaduse (KMS) § 19 sätestatule. 16 000-eurose piirmäära ületamisel tuleb Eesti ettevõttel end Eestis käibemaksukohustuslaseks registreerida, kusjuures arvesse lähevad nii tehingud, mille käibe tekkimise koht on Eesti kui ka teenused, mis tuleb kajastada ühendusesisese käibe aruandel;
kui teenuse käibe tekkekoht ei ole Eesti (KMS § 10 lõigetes 4–5 nimetatud juhtumid), tuleb rakendada 0%-list käibemaksumäära (reaalne maksukohustus tekib väljaspool Euroopa Liidu territooriumit asuval partneril). Juhul kui kogu käibe moodustab 0%-lise käibemaksumääraga maksustatav käive (v.a. kauba ühendusesisene käive ning KMS § 10 lõike 4 punktis 9 nimetatud teenuse käive, kui teenust osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele), ei teki ka käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustust.

Arvele esitatavad nõuded on määratletud KMS-i § 37. Kui arve esitatakse ühendusevälisele isikule või kui nullmäära rakendamine ei sõltu ostja isikust, ei ole pöördmaksustamise viidet ning ostja käibemaksuregistri koodi vaja arvel näidata. Eesti käibemaksukohustuslase poolt teenuse osutamisel ettevõtlusega tegelevale ühendusvälise riigi isikule (v.a. KMS § 10 lõikes 2 ja § 10 lõikes 4 punktides 1–8 loetletud juhud) on sobivaks viiteks KMS-i § 15 lõige 4 punkt 1. Käibedeklaratsioonide esitamise kohustus tuleneb KMS-i § 27 lõikest 2, mille kohaselt tekib deklaratsiooni esitamise kohustus hetkest, mil ettevõte on saanud maksukohustuslaseks, või kui ettevõte on esitanud arve või muu müügidokumendi, millele on märkinud käibemaksusumma.

viimati uuendatud: 14.06.2021